ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
ตลาดซื้อขายทางสัตวแพทย์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
ขายเครื่องเอกซเรย์ มือสอง สภาพดี อุปกรณ์ครบ
(Reader : 676)
ขายเครื่องเอกซเรย์ Fisher 300 mA สภาพดีมาก
ราคาพิเศษ 219,000 บาท เหมาะสำหรับคลินิก/โรงพยาบาลสัตว์
พร้อมอุปกรณ์ เช่น cassette, hanger, ถังล้างฟิล์ม, ตู้ไฟแดง, ฉากตะกั่ว, ตู้อ่านฟิล์ม, เสื้อตะกั่ว, ฟิล์มเอกซเรย์
สนใจติดต่อ สาลีทิพย์ 088-950-1310
Posted by : chamuวัน/เวลา : 6/5/2556 11:11:35
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org