ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
ตลาดซื้อขายทางสัตวแพทย์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
เครื่องเอ็กซเรย์มือสอง
(Reader : 725)
มีเครื่องเอ็กซเรย์มือสองขายพร้อมอุปกรณ์ครบ ราคาถูก ปรับปรุงเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ ติดตั้งให้เสร็จพร้อมใช้งาน รับประกันนาน บริการพิธีการศูนย์วิทย์ฯ
Posted by : ณัฐพลวัน/เวลา : 21/1/2556 15:36:52
ราคาเท่าไหร่ครับ เบอร์ติดต่อไม่มีครับ
Posted by :หมอ
วัน/เวลา :23/1/2556 8:40:34
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org