ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
จัดหางานสำหรับสัตว์แพทย์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
รับสมัครสัตวแพทย์ full time/part time ทั้งมีหรือไม่มีประสบการณ์ ftเงินดือน 23000+++ จ.ร้อยเอ็ด
(Reader : 554)
โรงพยาบาลสัตว์หนองแคน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสัตวแพทย์ FT/PT ทั้งมีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
-FTเริ่มต้นที่ 23000 บาท/เดือน มีที่พัก มีเปอร์เซนต์ผ่าตัด เปอร์เซนต์ admit
-PT สามารถเลือกวันไหนก็ได้
-สนใจติดต่อ คุณต้น 081-9090945
Posted by : ต้นวัน/เวลา : 12/12/2555 11:44:11
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org