ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
คลินิกออนไลน์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
อยากทราบวิธีเลี้ยงน้องหมาโกเด้น
(Reader : 758)
น้องหมาอายุเดือนกว่าๆคะ
Posted by : อีฟวัน/เวลา : 27/11/2555 23:15:38
ได้ มาเร็ว ครับ
อย่าพาไปเที่ยว ข้างนอกบ้านครับ ระวังการติดโรคจากภาย นอกครับ

ส่วนการดูแลทั่วไปก็
อาหาร ที่นอน และอุบัติเหตุครับ มาอยู่บ้านครบอาทิตย์พาไปหาคุณหมอวางแพลน ตรวจสุขภาพ รอทำวัคซีนได้เลยครับ
Posted by :หมอเจ็บ
วัน/เวลา :28/11/2555 20:49:48
คือให้อาหารเม็ดน้องหมาแล้วน้องหมาก็ขับถ่ายบ่อยมากคะ คือเขาท้องเสียมั้ยคะ เพราะอุจาระเขาสีเขียวอ่อนๆ แล้วก็ไม่เป็นก้อนคะ
Posted by :อีฟ
วัน/เวลา :29/11/2555 6:51:50
ลักษณอุจจาระเป็นแบบไหน
Posted by :หมอเจ็บหลอจเียเ
วัน/เวลา :30/11/2555 0:46:01
อุจจาระน้องหมาเป็นสีเขียววอ่อนๆคะแล้วก็เหลวๆ ไม่เป็นก้อนคะ เกี่ยวกับน้องหมากินเย๊อะมั้ยคะเพราะน้องหมากินเย๊อะมาก เพราะที่บ้านให้อาหารเม็ดสลับกันข้าวคะ
Posted by :อีฟ
วัน/เวลา :30/11/2555 8:03:53
อุจจาระน้องหมาเหนียวๆแล้วมีเลือดปนหน่อยๆคะ
Posted by :อีฟ
วัน/เวลา :30/11/2555 12:45:07
อุจจาระมี เลือดปน เก็บอุจจาระส่งให้คุณหมอตรวจเลย ครับ
Posted by :หมอเจ็บ
วัน/เวลา :30/11/2555 14:33:56
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org