ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
สัตวแพทย์เสวนา
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
ทำไมเงินเดือนแพทย์กับสัตวแพทย์ถึงต่างกันมาก
(Reader : 11917)
ไปดูเขาคุยกันในพันทิพย์

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7852173/X7852173.html
Posted by : หมอต่าน วัน/เวลา : 28/4/2554 11:46:13
หมอคนเค้าคุยกันเรื่องรายได้

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=med4107&topic=488
Posted by :หมอต่าน
วัน/เวลา :28/4/2554 13:39:08
เงินเดือนก็ตามสภาพงานนะ พอดีมีพี่สาวเป็นหมอรพ.ประจำอำเภอตรวจคนเดียววันละ 300 เคส ไม่รวมนอกเวลา ER อีกทำงานเหนื่อยกว่าเรามากๆ รายได้ต่อเดือน 30000-40000 ยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำ
Posted by :
วัน/เวลา :28/4/2554 14:38:18
ต่างกันตั้งแต่คะแนนการสอบเข้าที่ห่างกันมากแล้ว
ต่างกันที่เค้าเรียนสามเทอมต่อปีด้วย
ต่างตรงที่เค้าขาดแคลนจำนวนและยังมีความต้องการสูงในทุกภูมิภาค
ต่างตรงชาวบ้านพร้อมจะจ่ายด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา เพื่อชีวิตตัวเอง อยากให้เค้าดูแลชีวิตตนดีๆ
ส่วนสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ความรักของเจ้าของว่าจะจ่ายแค่ไหน ต้องง้อเจ้าของเยอะๆ
Posted by :ต่างกันอยู่แล้ว
วัน/เวลา :28/4/2554 14:39:37
มันเป็นค่านิยมครับ หมอคนเค้าเป็นอาชีพที่วางรากฐานไว้ดีต่างกับสัตวแพทย์ที่ยังไม่มีรากฐานอะไรเลย อีกอย่างชีวิตคนยังไงก็มีค่ามากมายไปหาหมอหมดเท่าไหร่เท่ากันแต่พอมาหาสัตวแพทย์บ่นว่าทำไมแพงจังไม่เหมือนสามบาทตายทุกโรค555
Posted by :Doc
วัน/เวลา :28/4/2554 16:00:36
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
Nephrology

ICD-10TM Procedure DF ceiling
478-19-01 Percutaneous Biopsy of Kidney 2,500
443-30-00 Peritoneal Dialysis (placement of temporary catheter) 3,000
443-30-10 CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
(placement of permanent catheter-Tenckoff)
3,500
036-59-10 Hemodialysis (patient care for each session) 500
036-60-00 CCRT (continuous renal replacement therapy)
(patient care for each 24 hours)
2,000
007-29-10 Insertion of Double Lumen Catheter 2,500
036-60-20 Plasma Exchange (patient care for each session) 2,000

Hematology
ICD-10TM Procedure DF ceiling
091-16-00 Bone Marrow Aspiration 2,500
091-18-00 Bone Marrow Aspiration (Interpretation) 1,000
091-27-00 Bone Marrow Biopsy 1,500
036-29-00 Chemotherapy 500
036-18-00 Peripheral Blood smear (Specialty Consultation) 500
036-60-01 Blood Exchange transfusion 2,000
Respiratory System
ICD-10TM Procedure DF ceiling
093-06-05 Thoracocentesis (Diagnostic) 1,000
093-06-01 Thoracocentesis (Therapeutic) 1,500
093-09-00 Pleural Biopsy 2,000
093-29-00 Intercostal Drainage 2,500
093-23-00 Medical Pleurodesis one lung 2,000
367-04-00 Ventilator Set up (simple) 1,000
367-04-01 Ventilator Set up (complicated) 1,500
233-28-00 Tracheal Intubation (Emergency) oral 1,000
233-28-01 Tracheal Intubation (Emergency) nasal 1,000
038-18-05 Fiberoptic Bronchoscopy 3,000 สารราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน–ธันวาคม 2545

11
038-18-06 Bronchoscopy with biopsy 4,000
038-18-07 Bronchoscopy with brushing 4,000
358-08-03 Bronchoscopy with BAL 4,000
358-30-30 Bronchoscopy with brachytherapy 4,000
358-19-11 Bronchoscopy with transbronchial lung biopsy 5,000
358-19-12 Bronchoscopy with transbronchial needle aspiration biopsy 5,000
358-50-05 Bronchoscopy with foreign body removal 5,000
358-38-01 Bronchoscopy with endobronchial tamponade 5,000
358-47-20 Bronchoscopy with (with bronchoplasty) 7,000
358-19-21 Bronchoscopy with (with laser photoresection) 10,000
358-28-22 Bronchoscopy with (endobronchial stent placement) 10,000
369-19-00 Transthoracic Needle Biopsy 3,000
202-07-00 Tracheostomy tube Changing 600
367-03-01 Spirometry interpretation 400
367-03-02 Pulmonary Function Test (Interpretation) 500
113-03-00 Sleep Study (Interpretation) 1,000
113-03-01 Swan Ganz catheterization and hemodynamic study 3,000

Cardiovascular System
ICD-10TM Procedure DF ceiling
324-28-00 Central Venous Catheterization one arm 1,000
007-28-00 Arterial Catheterization one arm 1,000
319-28-00 Swan - Ganz Catheterization 2,500
338-03-00 EKG (Interpretation) 100
338-03-01 Exercise Stress test 1,000
338-63-00 Echocardiography 800
338-63-05 Echocardiography (Transesophageal) 1,500
338-34-10 Holter Monitoring (24 Hours) 1,000
323-29-00 Coronary Angiography 5,000
338-29-10 Left Heart Catheterization and Coronary Angiography 6,000
338-29-30 Right and Left Heart Catheterization And Coronary Angiography 9,000
345-14-00 Ballon Valvuloplasty aotic valve 12,000
345-14-01 Ballon Valvuloplasty mitral valve 12,000
345-14-02 Ballon Valvuloplasty pulmonary valve 12,000
323-14-80 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty 12,000
352-29-00 Temporary Pacemaker 2,500
352-29-01 Permanent Pacemaker - Single Chamber 12,000
352-29-03 Permanent Pacemaker - Dual Chamber 20,000 หลักเกณฑการเรียกเก็บคาธรรม

12
379-16-05 Pericardiocentesis 1,000
338-04-00 Cardiopulmonary Resuscitation 1,500
338-63-08 Dobutamine Echocardiography 1,500
352-29-02 Noninvasive External Pacemaker 500
338-19-82 Endomyocardial Biopsy 5,000
007-14-80 Ballon Angioplasty (Peripheral & Major Vessels) 10000
316-24-10 Intra aortic Balloon Pump 3,000
352-03-00 Electrophysiologic Study (EPS) Limited 5,000
352-03-02 EPS with stimulation and mapping 18,000
352-13-01 Electrophysiologic Ablation 30,000
206-14-80 Carotid Angioplasty 20,000
342-29-00 Right Heart Catheterization (RHC) 4,000
342-29-10 RHC with angiography 5,000
343-29-00 Left Heart Catheterization (LHC) 5,000
343-29-10 LHC with angiography 6,000
338-29-31 RHC and LHC 7,000
338-29-32 RHC and LHC with angiography 9,000
338-57-01 Radionuclide stress (exercise and pharmacologic) test 1,000
037-63-10 Intravascular ultrasound 2,000
323-18-10 Bypass Graft Visualization 8,000
037-14-10 Rotablator Angioplasty (not include PTCA) 5,000
326-28-00 AICD insertion (single lead) 20,000
326-28-01 AICD insertion with dual chamber pacing back up 25,000
326-62-01 Cardioversion (elective) 3,000
037-21-00 Fluoroscopy 1,000
324-33-00 Permanent Pacemaker (check) 500
006-33-00 Tilt Table Test 1,500
343-29-11 Coronary Angiography and other Vessels Angiography with LHC 8,000
205-14-B0 Percutaneous transluminal angioplasty of carotid artery 10,000

Gastro intestinal System
ICD-10TM Procedure DF ceiling
463-19-01 Percutaneous Liver Biopsy 2,500
463-16-05 Percutaneous Aspiration of Liver 2,500
442-16-05 Abdominal Paracentesis 1,200
384-18-01 Esophagoscopy (Diagnostic) without biopsy 1,500
384-19-01 Esophagoscopy (Diagnostic) with biopsy 2,000
384-62-01 Esophagoscopy with Therapeutic Procedure 3,500 สารราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน–ธันวาคม 2545

13
042-18-02 Esophagogastroduodenoscopy without biopsy 1,500
042-19-01 Esophagogastroduodenoscopy with biopsy 2,000
042-62-01 Esophagogastroduodenoscopy with Therapeutic Procedure 3,500
446-28-01 Percutaneous Endoscopic Gastrostomy 6,000
471-18-B1 Endoscopic Retrogade Cholangiopancreatography (ERCP) 5,000
472-27-01 Endoscopic sphinterotomy of sphincter of Oddi and removal of calculus 15,000
472-28-41 Endoscopic sphinterotomy of sphincter of Oddi and removal of tubal prosthesis into bile
duct
15,000
457-18-01 Flexible Sigmoidoscopy (Diagnostic without biopsy) 2,500
457-19-01 Flexible Sigmoidoscopy (Diagnostic with biopsy) 3,000
457-18-02 Rigid Sigmoidoscopy (Diagnostic without biopsy) 1,000
457-19-02 Rigid Sigmoidoscopy (Diagnostic with biopsy) 1,500
453-18-01 Colonoscopy without biopsy 2,500
453-19-01 Colonoscopy with biopsy 3,000
453-29-02 Colonoscopy with therapeutic procedure 6,000
443-18-00 Peritoneoscopy 4,000
443-19-00 Peritoneoscopy (with biopsy liver, peritoneum) 5,000
400-16-00 Abdominal Paracentesis (Therapeutic) 2,500
513-19-00 Proctoscopy 500

Rheumatology
ICD-10TM Procedure DF ceiling
092-29-02 Joint Injection (Therapeutic agent) 1,000
005-29-01 Soft Tissue Injection (Tendon or Muscle) 1,000
016-50-01 Joint Savage (to remove crystal and debries) 2,000
011-19-01 Synovial Biopsy 2,000
004-19-01 Muscle Biopsy 5,000
016-18-01 Arthroscope 5,000
948-11-01 Synovial fluid exam 300

Neurology
ICD-10TM Procedure DF ceiling
429-16-00 Lumbar puncture 2,000
142-16-00 Subdural tap 2,000
113-33-00 EEG (interpretation) 500
113-33-01 EEG monitoring (interpretation) 1,500 หลักเกณฑการเรียกเก็บคาธรรม

14
911-01-02 Electromyography (interpretation) 500
911-01-01 Never conduction study 1 extremity 500
911-01-10 Motor Evoked potential 2,000
212-33-00 Neurosonology - Carotid duplex 1,000
113-33-00 Neurosonology - Transcranial Droppler 1,000
004-29-00 Tensilon or prostigmine test 1,000
004-29-01 Botulinum injection per region 2,000

Dermatology
ICD-10TM Procedure DF ceiling
001-19-00 Skin Biopsy (Shave) 200
001-19-01 Skin Biopsy (Punch) 300
001-29-01 Intralesional Steroid skin injection 500
001-19-12 Skin Excisional Biopsy (Small < 1 cm) 800
001-19-13 Skin Excisional Biopsy (Medium to large, 1-3 cm) 2,000
001-19-20 Scissors excision of skin lesion 600
001-19-01 Cauterization of skin (Cold) 500
001-19-11 Cauterization of skin (Cold, Malignant lesions) 1,000
001-13-02 Cauterization of skin (Electric) 750
001-13-12 Cauterization of skin (Electric, Malignant lesions) 1,200
001-13-03 Cauterization of skin (TCA) 500
001-13-04 Cauterization of skin (Podophyllin) 1,000
001-13-00 Debridement of skin lesion 1,000
001-50-01 Removal of foreign body from skin 500
001-50-00 Removal of suture from skin 100
008-29-02 Varicose vein injection (Sclerosing agent) 2,000
301-29-01 Photo test, chest 500
301-29-00 Patch test, chest 500
001-13-10 Mohs operation (Chemo surgical excision of skin) 1,000/stage
001-19-20 Callus Excision 200/lesion
001-16-01 Incision and Drainage (skin) 300
001-50-00 Acne Extraction 200
001-19-30 Molluscum removal 600
001-22-03 Chemical peeling of skin 500
001-18-01 Skin Biopsy (Interpretation, H&E) 300
001-18-02 Skin Biopsy (Interpretation, IIF) 300
001-18-03 Skin Biopsy (Interpretation, DIF) 300 สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย&#63246;ฯ ป&#63234;ที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน–ธันวาคม 2545

15
001-18-00 Specimen from skin (Microscopic exam, interpretation) 200
001-22-04 Laserbrasion / Dermabrasion 10,000
001-22-02 DNCB 200
001-22-03 Trichogram 200
001-19-00 Nail Biopsy, total nail avulsion 1,000
082-50-01 Partial matrixectomy 1,200
001-29-00 Intradermal test (< 5 points) 300
001-29-00 Intradermal test (> 5 points) 1,200
001-13-00 Iontophoresis for hyperhydrosis 400
001-13-05 YAG of skin 2,500

Endocrinology
ICD-10TM Procedure DF ceiling
219-19-00 Percutaneous fine needle aspiration of thyroid gland 200
Evaluation and management
ICD-10TM Procedure DF ceiling
901-00-00 First Outpatient Care (Med) 500
902-00-00 Follow Up Outpatient Care for the Same Illness 300
903-00-00 Regular Follow Up Outpatient Care for a Chronic Condition 300
904-00-00 Emergency Outpatient Care 500
905-00-00 Initial Inpatient Evaluation and Management 800
906-00-00 Subsequent Inpatient Care 500
907-00-00 Discharge-Day-Care 500
908-00-00 Initial Inpatient Evaluation and Management-Intensive Care 1,000
909-00-00 Subsequent Inpatient Care-Intensive Care 800
910-00-00 Brief Inpatient Care 300

อ้างอิ่ง
http://www.rcpt.org/@journal/detail.php?section=5&category=5&id=98
Posted by :หมอต่าน
วัน/เวลา :28/4/2554 16:07:32
ข้อมูลวงการแพทย์ที่ควรรู้ ตอนที่ 1

ทุกข์ของประชากรแพทย์ จาก ความไม่เพียงพอในระบบรัฐ


ในปัจจุบันการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับประชาชนเป็นเรื่องที่พบได้ในสื่อมวลชน บ่อยๆ เรื่องใกล้ตัวและอยู่ในความสนใจของประชาชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ที่อ่านข่าวสารมักมีมุมมองและข้อมูลเฉพาะตนเองอยู่แล้ว ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ มีข้อมูลหลายอย่างที่ ขอนำเสนอให้ท่านเข้าใจระบบการแพทย์ในภาพรวมมากขึ้นผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอข้อ มูลดังนี้

หากถามว่า แพทย์ทั่วประเทศมีจำนวนมากเพียงใด ปัจจุบันแพทย์มีจำนวนที่ลงทะเบียนกับแพทยสภาเพียง 36000 คน ที่ติดต่อได้ อยู่ในประเทศ และยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 32000 คน ดูแลประชาชน 60 กว่าล้านคนในประเทศไทย กล่าวคือ 1 ต่อ 2000 คนหากในความเป็นจริงแล้ว ประชากรแพทย์ที่ให้บริการนั้น อยู่ในภาค เอกชน เต็มตัวเพียง 5-6000 คน อยู่ในภาครัฐ มากถึง 26000-28000 คน เป็นแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข ครึ่งหนึ่งคือประมาณ 14500 คน ที่เหลือ อยู่ใน รพ.รัฐอื่นๆ คือ อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านผู้เชี่ยวชาญ 8000 คน ใน รพ.มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น จุฬา ศิริราช รามา (เพียงเล็กน้อยอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเอกชน เช่น ม.รังสิต) อีก 2000 อยู่ใน ภาคทหาร ตำรวจ และ อีก 1000 อยู่ในภาครัฐ อื่นๆ เช่น กทม. ราชทัณฑ์ การไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนั้น เปลี่ยนอาชีพเป็นผู้บริหาร ธุรกิจ นักการเมือง หรือ อื่นๆไปแล้ว อีกประมาณว่าในราว 3-4000 คน ไม่รวมที่เกษียณ และอยู่ต่างประเทศ

อาจกล่าวได้ว่า ประชากรแพทย์ที่ทำงานนั้น 75% นั้นอยู่ในภาครัฐ โดยที่มีมากกว่าครึ่งของกลุ่มนี้ยังคงต้องไปทำงานนอกเวลาในภาคเอกชนด้วย เพื่อให้ดำรงอยู่ในภาครัฐได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวไม่เดือนร้อน ด้วยเหตุที่แพทย์รัฐ มีเงินเดือนเริ่มต้นเพียง 9300 บาท เมื่อจบใหม่(เรียน6ปี) และ 12000 บาท เมื่อจบผู้เชี่ยวชาญ (เรียน 6ปีใช้ทุน 3ปี เรียนต่อ3ปี รวมเป็น12 ปี) อายุที่ระดับ 30ปี ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงาน และวุฒิการศึกษาในสายงานอื่นที่ระดับเดียวกัน และแม้จะมีค่าเวร เพิ่ม(ที่ต้องทำงานนอกเวลา) และค่าวิชาชีพต่างๆยังคงต่ำมาก

โดยหากเทียบกับแพทย์เอกชนเต็มตัว มีรายได้เฉพาะทำงานในเวลาทำการปกติ เพียง 40 ชม. ในระดับ 8หมื่น ถึง 1 แสนบาท ยิ่งมีความห่างไกล แต่แพทย์เหล่านี้ยังคงรักการทำงานใน รพ.รัฐ

ประชากรแพทย์ 32000 คนนั้นดูแลประชาชนทั้งประเทศ กว่า 60 ล้านคน ที่มี โอพีดี หรือการตรวจผู้ป่วยนอกกว่า 180 ล้านครั้งต่อปี หรือ วันละ ราว 5 แสนครั้ง (เทียบจากข้อมูลของ สปสช.) ประชาชนผู้ได้รับบริการรักษาพยาบาลนั้น ส่วนใหญ่ใช้บริการในภาครัฐ ใช้สิทธิต่างๆได้ เช่น บัตรทอง (30 บาทเดิม) อยู่ที่กว่า 40 ล้านคน ข้าราชการ กว่า 7 ล้านคน และ ประกันสังคมกว่า 8 ล้านคน ในโรงพยาบาลรัฐหลัก พันกว่าแห่ง เอกชนมีบ้างเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งประเทศ

โดยใน 76 จังหวัด มีโรงพยาบาลรัฐ ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กว่า 900 แห่ง อยู่ใน อำเภอระดับต้น และกลาง 720 แห่ง ใน อำเภอต่างๆ โดยมีแพทย์ เพียง 5,000 คน (จาก 14,500 คน) ที่ดูแล โรงพยาบาลด่านหน้าทุกอำเภอเหล่านี้ และมีค่าเฉลี่ยการดูแลคนไข้ในชุมชน ด้วยการตรวจโอพีดี คนละ 80-200 คนต่อวัน มีเวลาทำงาน สัปดาห์ละ 94 ชั่วโมง มากกว่าเวลาทำงานปกติ ถึง 2 เท่า (40 ชม.) โดยในระดับ รพ.เล็กๆนั้นมีแพทย์ เพียง 2-3 คน เท่านั้น และเป็นแพทย์ที่จบ ในช่วง 3 ปีแรก เป็นส่วนใหญ่

การผลิตประชากรแพทย์ในปัจจุบัน จาก โรงเรียนแพทย์ทั้ง 17 แห่งผลิต แพทย์ใหม่ให้กับชุมชน มีนักเรียนในระดับ 6 ปีการศึกษา อยู่ 7,800 คน จบมาในปีที่แล้วกว่า 1,500 คน ในปีนี้ลดลงขณะนี้มีลงทะเบียนเพียง 1,362 คน กำลังพลสายแพทย์ที่เร่งผลิตนั้นสะท้อนกลับในเรื่องของคุณภาพ ทำให้แพทยสภาต้องจัดตั้งศูนย์ประเมินมาตรฐานขึ้นมาเพื่อสอบเทียบคุณภาพทั้งป ระเทศ พบว่าการสอบไม่ผ่านมาตรฐานมีจำนวนหนึ่ง เพราะการเรียนการสอนนั้นจำต้องใช้ การเรียนรู้จากจำนวนผู้ป่วย เช่นการผ่าตัด การทำคลอด หากนักเรียนมากกว่าย่อม ต้องแบ่งกันเรียนรู้ ทำให้ทักษะลดลงกว่าเดิมชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แพทย์ กว่า 90% ของแพทย์ที่จบการศึกษาในแต่ละปีนั้นจะต้องไปใช้ทุนให้กับกระทรวงสาธารณสุขอย ู่แล้ว
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อตัดสินใจเรียนแพทย์ ท่านจะต้องไปทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ค่อนข้างแน่นอน

ในปีที่ผ่านมา แพทยสภา ส่งแพทย์ที่จบใหม่ให้กับ กระทรวงสาธารณสุข 1315 คน จาก กว่า 1500 คน พบว่าเมื่อผ่านไป 1 ปี ลาออก 780 คน ทั้งที่ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขาดแคลนแพทย์ อีกถึง 2000 คน ตาม GIS

และที่น่าจะลำบากต่อไปในอนาคตคือ นักศึกษาแพทย์ใหม่ที่เข้ามาในปีที่ผ่านมา สละสิทธิ เป็นจำนวนมาก จนต้องเรียก รอบ2 และ รอบ3 คุณภาพคะแนนที่ลดลง ในการเข้าเรียนนั้น จะมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขอย่างไรหรือไม่

คง ไม่นานเกินรอ หากนักเรียนแพทย์เหล่านี้ สอบผ่านมาตรฐาน ทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งไม่รู้ว่าจะผ่านจำนวนเท่าใด เพื่อให้มีมาตรฐานพอที่จะไปรับผิดชอบชีวิตประชาชน และออกไปแล้วการปฏิบัติงานในสังคม จะราบรื่นหรือไม่

ทุกข์ของแพทย์ในชนบท 2700 ชีวิตที่ดูแลประชาชนใน 500 รพ,ขนาดขั้นต้นนั้นที่ยังคงมีการขาดแคลนถึง ราว 2000 คนตามลักษณะการกระจายของประชากร โดยทุกปีจะมีการเข้าและออกของแพทย์กลุ่มนี้มากกว่า 500 ราย ทำให้การขาดแคลนยังคงมีต่อเนื่อง

การผลิตเพิ่มโดยต้องมีคุณภาพดุจเดิม เป็นเรื่องที่ทำไม่ง่าย

การตรวจรักษาคุณภาพเท่ากันระหว่าง รพ.ที่มีแพทย์สมดุล มีเวลาให้คนไข้ 10-15 นาที มากพอ กับ รพ.ชนบท ที่ต้องตรวจ รายละ 1-2 นาที เพราะผู้มารับการรักษามากล้นห้องตรวจ นั้น เป็นคนละบริบทกัน

เวลาน้อยคุณภาพดี การตรวจละเอียดการบันทึกประวัติ ให้ชัดเจน ล้วนต้องใช้เวลา หากระบบคงเป็นเช่นนี้ และมีการฟ้องร้องจนแพทย์ระส่ำระสาย

แพทย์ในชนบท กลับเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ส่วนแรกที่จะหวั่นไหวและออกจากระบบ

ซึ่งวัฎจักรเลวร้ายนี้ เริ่มขึ้นจากคดีอาญาที่แพทย์หญิงผู้มิได้อยู่เวร ในรพ.ที่ควรมีแพทย์ 17 คนแต่มีเพียง 7 คนทำงาน ขึ้นมาช่วยผ่าตัด และคนไข้เสียชีวิต จนศาลขั้นต้นพิพากษาจำคุก

เรื่องนี้เป็นทุกข์ของแพทย์ จาก ความไม่เพียงพอในระบบรัฐ
ที่ต้องการการเยียวยาโดยด่วน ก่อนแพทย์จะรั่วจากระบบของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นกว่าเดิม จนประชาชน 20 ล้านคนในชนบทต้องได้รับผลกระทบ หรือโรงพยาบาลชุมชนอาจต้องปิดทำการ ไปในที่สุด

ในที่สุดทุกข์กลับมาอยู่ทีผู้เจ็บป่วย แล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไร ....

Posted by :แพทย์ก็มีปัญหาเหมือนกัน
วัน/เวลา :28/4/2554 17:13:30
คุณอยากทำงานอาชีพอะไรในประเทศไทย เรามาตรวจสอบอัตราเงินเดือนกันก่อน ...

ประธานองคมนตรี เงินเดือน 114,000 บาท
องคมนตรี เงินเดือน 104,500 บาท
ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 75, 590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ผู้ช่วยผู้พิพากษา เงินเดือน 17,560 -18,950 บาท
ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เงินเดือน 67,560 บาท เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาท
อัยการ 8 เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
อัยการ 1 เงินเดือน 17,560 - 18,950 บาท
นายกรัฐมนตรี เงินเดือน 75, 590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000
รองนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาท

รัฐมนตรี เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 47, 250 บาท
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ประธานวุฒิสภา เงินเดือน 74,420 บาท เงิน เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
รองประธานวุฒิสภา เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42, 500 บาท
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 71,230 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท
สมาชิกวุฒิสภา เงินเดือน 71,230 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท

ข้าราชการทหาร ระดับนายพล ระดับ น.9 ชั้น 9.5 เงินเดือน 70,930 บาท
ต่ำสุด ระดับ 1 พ.1 -ระดับ 25 เงินเดือน 1,360- 6,050 บาท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ขั้นสูง ระดับสูง เงินเดือน 69,810 บาท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประภททั่วไป ปฎิบัติงาน ขั้นต่ำ เงินเดือน 4,870 บาท
ข้าราชการครู ขั้นสูง คศ. 5 เงินเดือน 66,480 บาท
ข้าราชการครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว เงินเดือนเริ่มที่ 7,940 บาท
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท
ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ครูชำนาญการ 3,500 บาท


วิศวกร สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สูงสุดที่ 60,000 บาท โบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ระดับการจ่ายของบริษัท
แพทย์ สาขาต่างๆขึ้นอยู่กับรายได้แต่ละแพทย์เฉพาะทาง
ในส่วนของระบบราชการจะอยู่ในระดับโครงสร้างของข้าราชการ ซึ่งอาจเสริมรายได้จากการไปเป็นแพทย์พิเศษตามสถานพยาบาลต่างๆ อีก หรือคลินิก
ขณะที่แพทย์ของเอกชน ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของเฉพาะทางนั้นๆ บางรายมีรายได้สูงสุดต่อเดือนนับล้านบาท
งานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์, เจ้าหน้าที่ Network ,เว็บมาสเตอร์ เงินเดือน 12,000-50,000 บาท
กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไปผู้สื่อข่าว-ช่างภาพหนังสือพิมพ์/วิทยุ/เว็บไซต์ เงินเดือน 7,000 - 25,000 บาท
ระดับหัวหน้าข่าว 23,000-35,000 บาท
ระดับบรรณาธิการบริหาร 30,000 บาท ขึ้นไป
ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพโทรทัศน์/ผู้ประกาศข่าว เงินเดือน 12,000 - 40,000 บาท
ระดับหัวหน้าข่าว 30,000 - 50,000 บาท
ระดับบรรณาธิการบริหาร 40,000 บาท ขึ้นไป
คอลัมนิสต์,นักเขียน นิตยสาร เงินเดือน 9,000-50,000 บาท ขึ้นไป
พนักงานบัญชี เริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป
พนักงานบริษัททางด้านสายงานต่างๆ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
สาวไซด์ไลน์ การขายวิวจะเริ่มที่ 90 หรือ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง ถ้าเป็นเดือน เฉลี่ย เดือนละ 3-4 หมื่นบาทพนักงานโรงแรม ในระดับทั่วไป เงินเดือน 4,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมค่า เซอร์วิส ชาร์ต
พนักงานโรงแรม แผนกต้อนรับ เงินเดือน 10,000 บาทขึ้น ไม่รวมค่าเซอร์วิส ชาร์ต
พนักงานขับรถลีมูซีน ประจําโรงแรมห้าดาว-สนามบิน เงินเดือน 16,600 บาท ขึ้นไป
โชเฟอร์ขับแท็กซี่ เฉลี่ยรายได้วันละ 250 บาท ขึ้นไป (หักค่าเช่า+น้ำมันแล้ว)
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เฉลี่ยรายได้วันละ 300 บาท ขึ้นไป (หักค่าวิน+น้ำมันแล้ว)
เกษตรกร รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ ทำสวน ปลูกพืช ผัก ผลไม้ หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง
สำหรับผู้ใช้แรงงานทุกประเภท ค่าแรงขั้นต่ำ เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 215 บาท ขึ้นไป

นี่ เป็นเพียงรายได้ส่วนหนึ่งจากหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่ทั้งหมด ยังคงเหลือพวกทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า พ่อค้า แม่ขาย และ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า รายได้ ระหว่างผู้มีการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับต่ำ เศรษฐี ชนชั้นกลาง รากหญ้า ผู้มีอำนาจ กับผู้มีสิทธิแค่ตอนเลือกตั้ง ล้วนมีมูลค่่าทางค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน จึงทำให้ช่องว่างระหว่าง รวย และจน ห่างกันเยอะ จึงไม่น่าแปลกใจว่า เหตุใด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จึงไม่หมดสิ้นไปเสียที...

Posted by :อยากทำอาชีพอะไรเลือกได้เลย
วัน/เวลา :28/4/2554 17:16:28
เงินเดือนและค่าตอบแทนของแพทย์
By InMyMind, on June 26th, 2010
เรื่องเงินทองแม้ว่าจะเป็นเพียงของนอกกาย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เวลาน้องเลือกมาใช้ทุน เงินเดือนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสำคัญ เนื่องจากหมอก็เป็นประชาชนธรรมดา ย่อมต้องการเงินในการทำมาหากิน ใช้สอยต่างๆ บางคนก็มีครอบครัวต้องดูแล เงินเดือนที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีความหมายแน่นอนเพราะต้องมาทำงานในรพช.ถึง 2 ปี เงินค่าตอบแทนที่น้องจะได้รับแบ่งเป็นประเภทต่างๆคือ

1 เงินเดือน ได้รับตามระดับซี และ ขั้นเงินเดือน ซึ่งน้องจะได้เงินเดือนเท่ากับ 8190 บาทต่อเดือน ซึ่งอาจจะถูกหักเล็กน้อยเพื่อไปเข้ากองทุนกบข. หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งน้องจะได้คืน ถ้าน้องพ้นจากการเป็นข้าราชการ

2 เงินค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติเอกชน หรือเรียกง่ายๆว่าเงินไม่ทำคลีนิค เป็นเงินเพิ่มพิเศษที่รัฐกำหนดให้แพทย์ที่ไม่ทำเอกชนหรือไม่เปิดคลีนิคส่วนตัว โดยจะได้รับเงินเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน แต่ต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 15 วันในแต่ละเดือน ดังนั้นในเดือนไหนที่มีวันหยุดราชการมากๆ น้องต้องระวังถ้าน้องลามากๆในเดือนดังกล่าวอีก อาจทำให้เวลาทำงานไม่ถึง 15 วันในเดือนนั้นก็ได้ น้องก็จะอดได้เงินหมื่นไปโดยปริยาย

3 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือเรียกว่าเงินเวร เงินจำนวนนี้จะแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับขนาดโรงพยาบาล การแบ่งเวร และนโยบาลของโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กๆ จะมีแพทย์อยู่เวรวันละ 1 คน ซึ่งจะอยู่ทั้งเวรนอกและเวรใน คือรับดูทั้งคนไข้ใน Ward และคนไข้ ER โดยจะอยู่เวร On call คือถ้ามี case พยาบาลจะโทรมา consult ให้หมอมาดู โดยทั่วไปจะได้เงินประมาณ 800 บาทในเวรวันธรรมดา และในวันหยุดราชการซึ่งต้องอยู่เต็มวันจะได้เงิน 800-1600 บาท แล้วแต่โรงพยาบาล บางโรงพยาบาลจะได้เงินเวรเป็น 800/1200, 800/800,800/1600, 1200/1600 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ต้องรับผิดชอบคนไข้มาก อาจจะแบ่งเวรเป็นเวรนอกและเวรใน และอาจมีค่าตอบแทนเป็น Work Load หรือค่าหัตถการก็ได้ คงต้องแล้วแต่ แต่ละโรงพยาบาลว่ามีงานมากแค่ไหน และสถานะการเงินในโรงพยาบาลเป็นอย่างไร

4 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย โดยจะได้รับเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10,30,60เตียง ที่มีแพทย์ไม่เกิน 6 คนเท่านั้น โดยจะได้เงินเพิ่มเดือนละ 2000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าได้รับเงินเบี้ยกันดารจะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

5 เงินปฏิบัติงานในพื้นที่กันดาร หรือเรียกว่าเบี้ยกันดาร ในบางพื้นที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างไกลการคมนาคม เป็นอำเภอเล็กๆจะมีการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้บุคคลากรที่ทำงานในสถานที่กันดารดังกล่าวได้เงินเพิ่มพิเศษอีก จะมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรีทุก 2 ปีในการแบ่งว่าโรงพยาบาลใดถือว่าอยู่ในพื้นที่กันดารบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือกันดารระดับ 1 และกันดารระดับ 2 โดนพื้นที่กันดารระดับ 1 จะได้เงินเพิ่มพิเศษอีก 20,000 บาทต่อเดือน และกันดารระดับ 2 จะได้รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาทต่อเดือน น้องๆที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับเงินเพิ่มค่อนข้างมาก แต่ในบางพื้นที่พี่ว่าก็จำเป็นต้องให้เขา เพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เลย การคมนาคมก็ลำบาก ถ้าไม่มีแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในที่นั่น คงไม่มีใครอยากมาทำงานในที่ดังกล่าวแน่นอน ขวัญและกำลังใจของบุคคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

6 เงินค่าตอบแทนในการชันสูตรพลิกศพ เรื่องนี้เพิ่งได้รับอนุมัติและบังคับใช้เป็นกฎหมายใหม่ เมื่อน้องอยู่เวรและต้องไปชันสูตรพลิกศพจะได้ค่าตอบแทนคือ ถ้าตรวจศพภายนอกในพื้นที่โรงพยาบาล จะได้เงินตอบแทนศพละ 500 บาท ถ้าไปชันสูตรนอกสถานที่จะได้เงินตอบแทน 1000 บาท และถ้าผ่าศพพิสูจน์จะได้เงินเพิ่มมากกว่านี้อีก เรื่องราวเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพและกฎหมายใหม่ เป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ ไว้พี่จะเล่าให้ฟังในตอนหลังนะ

7 เงินค่าตอบแทนอื่นๆ เงินค่าใช้จ่ายในการไปอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน เป็นต้น

น้องคงจะได้เห็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับเงินที่น้องจะได้รับในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว จะเห็นว่าเงินเดือนที่น้องจะได้รับ จะแตกต่างกันใปในแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับหลายๆอย่าง โดยทั่วไปอย่างต่ำ ถ้าไม่ทำคลีนิคน้องจะได้เงินประมาณ 28,000 บาท ซึ่งคือเงินเดือนประมาณ 8,000 บาท บวกเงินไม่ทำเวช 10,000 บาท และค่าเวรอีกประมาณ 10,000 บาท บางโรงพยาบาลอาจจะได้ถึง 30,000 ถึง 40,000 บาทก็มี เช่นโรงพยาบาลที่ได้เงินค่าเบี้ยกันดารอีก 20,000 บาทต่อเดือนเป็นต้น อย่างไรก็ตามเงินเดือนที่น้องได้รับมานับว่าเป็นเงินเดือนครั้งแรกในชีวิต และได้รับเงินเป็นจำนวนมาก น้องคงต้องวางแผนการใช้เงิน และเก็บสะสมเงินให้ดี อย่าใช้สุรุ่ยสุร่าย บางคนพอทำงานมาสักพักรู้สึกว่าทำงานในชนบทได้เงินมาก ก็จะใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง อยากได้อะไรก็ซื้อ ทำให้เงินเก็บมีน้อย ทางที่ดีแล้ว น้องควรตั้งเป้าเก็บเงินไว้มากๆ เพราะน้องมักจะใช้จ่ายค่อนข้างน้อยในอำเภอที่น้องอยู่ เพราะไม่ได้ไปเที่ยว ไปเดินห้าง ไม่มีที่ให้ใช้เงินอยู่แล้ว ถ้าน้องตั้งใจเก็บเงิน ช่วงเวลา 2-3 ปีจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่พอสมควรทีเดียว

อีกอย่างหนึ่งที่น้องจะลืมไม่ได้เลย ถ้าน้องจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนแพทย์ น้องจะได้เงินเดือนน้อยลงมาก เพราะค่าเวรอาจจะได้เพียง 3000-4000 บาทต่อเดือน ไม่ได้เงินเบี้ยกันดาร เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ไม่ได้เงินไม่ทำเวชอีกต่างหาก ได้เงินเดือนรวมจริงๆไม่ถึง 20000 บาท น้องจะรู้สึกขาดเงินเป็นอย่างมาก ถ้าน้องใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยมาก่อน น้องต้องเก็บเงินนำมาใช้ในช่วงที่น้องมาเรียนด้วย เพราะนอกจากรายได้จะน้อยลงแล้ว รายจ่ายยังมากขึ้นด้วย เพราะน้องกลับมาเรียนที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ ค่าครองชีพสูงกว่า ไหนจะเรื่องเลี้ยงน้องอีกล่ะ การบริหารเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อีกอย่างนะครับ อย่าลืมถึงพ่อแม่ของเราด้วย การที่เราทำงานได้เงินเดือนมาแล้ว เราไม่ควรจะลืมนำเงินเดือนส่วนหนึ่งไปให้ท่านด้วย แม้ว่าท่านจะไม่ได้ขาดแคลนเงินหรือต้องการเงินจากเราก็ตาม แต่การที่เรานำเงินไปให้ท่านบ้าง นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูและตอบแทนคุณท่าน ท่านเคยให้เงินเลี้ยงเรามานานตั้ง 20 กว่าปี เราน่าจะเริ่มหาเงินเลี้ยงดูท่านบ้าง ไม่ใช่ใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเดียว

Posted by :รายได้แพทย์
วัน/เวลา :28/4/2554 17:39:19
ทันตแพทย์ เมื่อเรียนจบแล้ว (6 ปี) ต ้องปฏิบัติงานใช้ทุนคือต้องไปปฏิบัติงานเป็นทันตแพทย์ตามโรงพยาบาลหรือที่ใดๆตามที่ทางราชการกำหนด(โดยการจับฉลาก)โดยได้รับบรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการ 4 ตำแหน่งทันตะแพทย์ เงินเดือนตามวุฒิในอัตราระดับ 4 และมีเงินเพิ่มเป็นค่าไม่ตั้งคลีนิค 10000 บาทนอกหนือจากเงินเดือน หากเปิดคลีนิคจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ จะตั้งก็ต้องคิดหน่ยในระยะแรกเพราะยูนิตฟันเอาชนิดดีๆราคาเป็นล้านบาท รายได้เป็นแสนเป็นล้านอาจจะมีบ้าง แต่คงจะสัก 5 คน 10 คนมั้งจ๊ะเป็นทันตแพทย์ค่ระ ทำงานมาสี่ปีแล้ว รับราชการอยู่เงินเดือนอย่างเดียวเลยนะ ประมาณ 17,000 บาท แต่เปิดคลินิคเองทำเฉพาะงาน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ไมรักษารากฟันเพราะไม่ชอบ เราเลือกได้ว่าจะทำอะไร งานไหนไม่มั่นใจไม่ถนัดก็อย่าเห็นแก่เงิน ทำส่งๆไปงานออกมาก็แย่ คนไข้ไม่รู้หรอกว่าได้งานแย่ๆไปมารู้อีกทีก็ปวดมากหรือไม่ก็ต้องถอนไปเลย น่าสงสารมากนะแบบนี้ ควรมีจริยธรรมหน่อยนะ เห็นเยอะละพวกหมอเห็นแก่เงิน รายได้จากคลินิกก็ประมาณ เจ็ดหมื่นถึงแสน รวมๆแล้วก็โอเคนะ ถ้าสามารถสอบเข้าไปเรียนได้ก็นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียว อยากให้คุณน้องย้อนกลับไปมองอีกมุมนึงนะว่าถ้าน้องพาพ่อแม่หรือตัวน้องเองไปหาหมอหรือหมอฟันก็ตามแต่ แล้วไปเจอหมอแบบที่น้องต้องการจะเป็น ประเภทคิดถึงแต่รายได้หรือเงินเป็นที่ตั้ง น้องจะรู้สึกยังไง พี่อยากให้น้องได้เจอกับหมอพวกนั้นดูบ้าง เผื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหมอของน้องจะดีขึ้น อย่าคิดว่าจะได้อะไรจากสังคม ลองคิดว่าเราจะให้อะไรแก่สังคมบ้าง อาชีพทันตแพทย์สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก แต่มันก็ขึ้นกับจำนวนงานและคนไข้ด้วย เงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1019877#ixzz1KoYi0PXM
Posted by :รายได้ทันตแพทย์
วัน/เวลา :28/4/2554 18:04:48
เงินสำคัญ แต่มิใช่ทุกสิ่งในชีวิตหรอกนะ หากทุกคนได้กำไร แล้วใครละขาดทุน
Posted by :9
วัน/เวลา :29/4/2554 9:58:58
ถ้าเป็นข้าราชการก็ได้ตามที่หลวงให้ทำงานไปเรื่อยๆแก่ตัวไปก็ดีเอง ถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นทำงานให้เอกชนต่อรองเรื่องรายได้ความสามารถดีทำงานได้คุ้มกับเงินเดือนอยากได้เท่าไหร่เขาก็ให้ ถ้ายังไม่พอใจอีกก็ทำงานส่วนตัวไปเลยอยากได้เยอะก็ขยันหน่อย รายได้สูงไม่ดีเท่าเงินเหลือเยอะ น้องจบใหม่อย่าพึ่งมองเรื่องรายได้ก่อน คนที่จบมาพร้อมกันรายได้ไม่แตกต่างกัน ทำงานเก็บเกี่ยวประสบกการณ์5ปีจะได้รู้วิธีหาเงินได้มากขึ้น
Posted by :vet55ku
วัน/เวลา :29/4/2554 11:09:39
แพทย์เค้ารายได้สูงกว่า ก็อย่าไปอิจฉาหรือคิดน้อยเนื้อต่ำใจเลย งานเค้าหนักกว่าเรา ความรับผิดชอบสูงกว่าเรา ทำผิดพลาดถูกฟ้องร้องอาจติดคุกได้ เราพอใจในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารักดีกว่ามั้ย อย่ามองเรื่องเงินเป็นปัจจัยแรกมากนักแล้วชีวิตจะมีความสุข แต่ถ้าใครมองเรื่องเงินเป็นหลักก็ขอแนะนำให้ไปทำเซลล์เถอะนะ เงินดีกว่าหมอทำคลินิกแน่นอน
Posted by :หมอคลินิก
วัน/เวลา :29/4/2554 16:02:13
ในต่างประเทศสัตวแพทย์ รุ่งกว่า อยู่ในประเทศ
เค้าว่ากันงั้นอะ
Posted by :best
วัน/เวลา :3/9/2556 13:21:04
ขอเล่าในฐานะที่เป็นลูกหมอหน่อยนะครับ
ถ้าเทียบกันที่ตัวเงินนะใช่หมอได้มากกกว่าสัตวแพทย์มาก แต่ถ้าต้องเอาความรับผิดชอบมากด้วย กับจำนวนเวลาในการทำงาน หมอเยอะกว่ามาก บางครั้งต้องทำงานทั้งวัน อยู่เวรตอนกลางคืนเช้ามาทำงานต่อ ผ่าตัดได้เคสละห้าสิบบาทมั่ง(ราชการ) ตรวจคนไข้ตั้งแต่เช้าจนบ่ายสองยังไม่หมดพอไปทำเอกชน ก็โดนตามไปผ่าตัดตอนดึกๆๆ ล่าสุดผมเห็นพ่อยืนผ่าตัด10กว่าชั่วโมง
ฟ้องร้องกันก็มากชึ้น เวลาอยู่กับครอบครัวก็น้อย เสี่ยงกัยโรคติดต่อได้ง่าย ยังไงถ้าใครเห็นรายรับหมอก็อย่าเพิ่งไปอิจฉากันเลยครับ เพราะยิ่งรับเยอะสิ้นปีก็เสียภาษีเยอะตามมมาเหมือนกัน
Posted by :vet67
วัน/เวลา :3/9/2556 16:54:21
ก็คงประมาณคนขับรถรับจ้างกับคนขับเครื่องบิน
รายได้ย่อมต่างกันตามความรับผิดชอบอย่าคิดมากแทนหมอเลยครับ
Posted by :ขำกว่า
วัน/เวลา :4/9/2556 12:08:56
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org