ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
คลินิกออนไลน์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
น้องหมาถ่ายเหลวติดที่ก้น
(Reader : 1152)
คือเป็นน้องหมาพันธุ์ชุสุ อายุ 1 เดือน 25 วันครับ

ให้ทานนมหนองโพอะครับ บดกับอาหารสุนัขอย่างเด็ก แล้วคือน้องเค้าถ่ายเหลวติดบริเวณก้นอะครับ แล้วติดแน่นล้างไม่ค่อยออก ไม่เหมือนตอนที่ให้ทานกับนมแพะ น้องเค้าถ่ายปกติ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ หรือเป็นเพราะนมเสียรึเปล่า ?
Posted by : taeterวัน/เวลา : 25/2/2554 20:48:22
บางที นมเก็บไม่ดีก็อาจมีบูดเสียได้ แต่โดยมากนมโคจะมีน้ำตาลแลกโตสสูงทำให้ย่อยยาก อาจกระตุ้นให้เกิดการท้องเสีย ถ่ายเหลวได้ จึงนิยมให้ลูกสัตว์กินนมแพะมากกว่าเพราะน้ำตาลแลกโตสน้อยกว่าทำให้ย่อยง่าย และโปรตีนก็เพียงพอด้วย
Posted by :m
วัน/เวลา :25/2/2554 21:49:23
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org