ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
คลินิกออนไลน์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
การอาบน้ำให้น้องหมา
(Reader : 942)
ตอนนี้น้องมา ได้ เกือบ 50 วันแล้วค่ะ
อยากอาบน้ำให้เค้ามากเลย เพราะตัวเค้าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วโดยเฉพาะฉี่ ไม่ทราบว่าจะอาบให้เค้าได้ยังค่ะ น้องหมาพันธ์ชิสุผสมเทอเรียค่ะ
Posted by : น้องชิสุวัน/เวลา : 27/4/2552 18:46:32
ระวังเป็นหวัด
หรือไม่ก็เช็ดตัว จะปลอดภัยกว่าค่ะ
เช็ดตัวทุกวัน โดยเฉพาะตรงหน้า ปาก ท้อง ก้น ก็จะลดความเหม็นไปเยอะ
Posted by :ดีเจจิน
วัน/เวลา :27/4/2552 23:14:07
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org