ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท
จัดหางานสำหรับสัตว์แพทย์
ตั้งคำถามหรือกระทู้ใหม่ที่นี่
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครสัตวแพทย์ ประจำฟาร์ม สระบุรี/โคราช
(Reader : 577)
คาร์กิลล์ เป็นบริษัทเอกชน ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และ อุตสาหกรรมต่างๆ คาร์กิลล์ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการค้าและการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราประสบความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเรามีเป้าหมายที่จะสรรหาและร่วมงานกับพนักงานที่มีศักยภาพเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความคิดที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม สระบุรี / โคราช

คุณสมบัติ
- จบการศึกษา สาขา สัตวแพทย์ศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีใบประกอบวิชาชีพ สัตวแพทย์
- สามารถใช้ Microsoft office ได้

สนใจสามารถติต่อได้ที่
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงงานสระบุรี โทร.036-334-900 ต่อ 117,186,187,330
Email: careers@cargill.com

Posted by : Cargill Meats Thailandวัน/เวลา : 25/2/2557 16:18:29
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org