ตลาดซื้อขาย ทางสัตวแพทย์ชมรมผู้บรีหารสถานพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์เสวนาคลินิกออนไลน์จัดหางานสำหรับสัตวแพทย์ Home Contact Us About Us
WebBoard
สัตวแพทยสมาคม
ส.ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
ส.สัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทย์
ม.มหานคร
ม.ขอนแก่น
ม เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ม.เชียงใหม่
ม.เวสเทิร์น
ม.มหิดล
เวปไซน์ สัตวแพทย์
รพส กัลปพฤกษ์
รพส เนินพลับหวาน
รพส สุราษฎร์ธานี
รพส นครศรีธรรมราช
บล๊อค หมออิทธิเดช
อิทธิเดชสัตวแพทย์
รพส อุดรแอร์พอร์ท

เวปไซด์ สำหรับ สัตวแพทย์ และผู้รักสัตว์

จุดเชื่อมโยง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเลี้ยงสัตว์ และสัตวแพทย์ตั้งความหวังว่ามให้พวกเราได้ มีที่ยืนในสังคม จนถึงทุกวันนี้ 

ท่านสามารถ เข้าใช้บริการ เวปไซด์นี้ จากเมนูด้านบน และด้านข้างครับ

Thaivet.org

 


กิจกรรม - Activities
  
  
   
Webmaster
  
  
   
สัตวแพทย์เสวนา และจัดหางานสำหรับสัตวแพทย์
  
  
   
คลินิก ออนไลน์ และบอร์ดผู้รักสัตว์เลี้ยง
 
@หัวข้อจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
ใบประกอบวิชาชีพที่จบปี่นี้ จะได้เมื่อไหร่? สงสัย11/4/2557 14:27:052/84
เรื่องหมอปลอมในเฟสบุ๊คหมอขี้สงสัย9/4/2557 0:51:463/207
มาแล้ว...สรุปผลงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์" ค่ะPom CU vet'6719/3/2557 12:43:394/188
คลินิค โรงบาลเยอะมาก จะเปิดเองหรือเป็นลูกจ้างต่อดี รบกวนเเนะนำด้วยค่ะพี่ๆๆหมอเอ2/10/2555 16:14:5234/6256
คำถามเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง กรุณาสอบถามที่บอร์ดคลินิกออนไลน์นะครับหมอนพอุดรแอร์พอร์ท21/12/2554 8:25:2520/3614
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสภา

 
eXTReMe Tracker
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaivet.org